80. rocznica wybuchu wojny oraz najcenniejsze zbiory biblioteczne - lekcje

W dniu 14 listopada 2019 roku odbyły się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej dwie lekcje biblioteczne z klasą V A ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach. Klasa uczestniczyła w zajęciach razem ze swoim wychowawcą i nauczycielem historii - Panem Patrykiem Koziełem.
Pierwszą część zajęć poprowadził nauczyciel bibliotekarz - Robert Wiśniewski, który przybliżył uczniom moment rozpoczęcia II wojny światowej, korzystając z materiałów wystawy, przygotowanej przez pracowników biblioteki. Materiały prezentowane na wystawie pochodziły ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Historii Kielc oraz z kolekcji osób prywatnych (militaria, czasopisma z okresu wojny). Po części teoretycznej uczniowie mogli bezpośrednio zapoznać się z eksponatami, pochodzącymi z okresu wojny światowej (m. in. przymierzyć ówczesne hełmy), co było dla nich sporą atrakcją.
Następnie w czytelni uczniowie zaznajomili się z niektórymi cennymi i interesującymi zbiorami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Tę część zajęć poprowadziła Ewa Lewicka. Dzieci zobaczyły, między innymi najstarszą książkę w zbiorach – Biblię z 1577 roku, wydrukowaną w Krakowie, w drukarni Mikołaja Szarfenberga. Mogły także odnaleźć Kielce w reprincie Atlasu Wielkiego Elektora (oryginał powstał w latach 1661-1663). Jest to największa książka w bibliotece (81x54 cm). Na koniec zajęć uczniowie obejrzeli współczesną formę książki – książkę należącą do liberatury (rodzaju literatury totalnej, w której tekst i forma stanowią integralną całość). Była to Ulica Sienkiewicza w Kielcach Radosława Nowakowskiego, która po rozłożeniu ma format 45 na 1020 cm, czyli jest "najdłuższą" książką w bibliotece.

Robert Wiśniewski
Ewa Lewicka

Zapraszamy do galerii