XX Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka Dziecko w świecie literatury i języka

Dziecko w świecie literatury i języka - wystawa

Rok 2012 został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. Myślą przewodnią XX Jubileuszowego Tygodnia Kultury Języka są słowa wybitnego pedagoga, działacza społecznego i wielkiego przyjaciela dzieci: Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią.
Włączając się w organizację XX Jubileuszowego Tygodnia Kultury Języka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach prezentuje Państwu wystawę pt. Dziecko w świecie literatury i języka. Celem wystawy jest przedstawienie publikacji, w których podjęto temat kształcenia literackiego oraz kultury językowej dzieci i młodzieży. W części wstępnej zaprezentowane zostały opracowania z historii oraz teorii literatury dla dzieci i młodzieży. Wyodrębniono materiały metodyczne pomocne w pracy z uczniami nad literaturą piękną. Obszerną część prezentowanych zbiorów stanowią lektury czytane przez dzieci i młodzież dawniej i dziś.
Wystawę można oglądać w holu biblioteki na I piętrze, od 5 marca do 15 maja 2012 roku.