Ukraina - dawniej i dziś

27 listopada 2019 roku w Archiwum Państwowym w Kielcach odbyło się kolejne "Spotkanie ze źródłem archiwalnym", zatytułowane: "Ukraina i Ukraińcy w źródle archiwalnym".
Podobnie jak poprzednie, zorganizowane przez kieleckie Archiwum Państwowe oraz Instytut Historii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencji towarzyszyła wystawa "Ukraina - dawniej i dziś" przygotowana przez pracowników PBW w Kielcach.
Ukraina jest jednym z naszych bezpośrednich sąsiadów, mimo to mało wiemy o jej dziejach, kulturze, sztuce, a także o jej współczesności. Losy naszych narodów wielokrotnie się przeplatały, były trudne i często tragiczne dla obu stron. Wystawa złożona z książek, czasopism i kilku płyt DVD zaprojektowana została w ten sposób, aby przybliżyć Ukrainę, jej burzliwą historię, oryginalną etnografię i sztukę oraz ciekawy, ale niełatwy dzień dzisiejszy.
Na wystawie udostępniono również, publikacje o miejscowościach, w których do okresu II wojny światowej mieszkali Polacy, wśród nich szczególne miejsce zajmuje Lwów.

Ewa Lewicka
Elżbieta Woźniczka

Zapraszamy do galerii