Promocja poematu Krzysztofa Waldemara Kupca

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkaw Kielcach
zaprasza dnia 1 marca 2012 r. o godz. 1700 na promocję poematu
Krzysztofa Waldemara Kupca "jestem..."

W programie:

  • słowo wstępne Stanisław Nyczaj - Prezes ZLP O/Kielce

  • słowo od Autora

  • słowo krytyczne Zofia Korzeńska

  • recytacje oraz oprawa muzyczna Cezary Stawski

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Czytelni