Wykład prof. Anny Kurskiej "Jak być w świecie. O pisarstwie Olgi Tokarczuk" - relacja

W dniu 13 grudnia 2019 roku, z inicjatywy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz kieleckiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, odbyło się spotkanie z prof. Anną Kurską poświęcone pisarstwu Olgi Tokarczuk. W części wstępnej wykładu prelegentka przedstawiła rozwój twórczości noblistki odwołując się do treści książek: Bieguni, Dom dzienny, dom nocny i Księgi Jakubowe. Wymieniła powtarzające się motywy, obszary oraz scharakteryzowała bohatera i narratora prozy Olgi Tokarczuk. Wskazywała na pewną dziwność, zmienność i dynamiczną formę wynikającą ze sposobu postrzegania świata i człowieka przez autorkę. Profesor podkreśliła, że utwory nobliski mają wyraźne zakończenie akcji, wiążące się z zamknięciem biografii bohatera, która stanowi swoistą puentę utworu. W kolejnej części wykładu dokonała wnikliwej analizy eseju Maski zwierząt ze zbioru Moment niedźwiedzia oraz powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych w kontekście nurtu ekokrytyki.
W spotkaniu uczestniczyło 80 osób, w tym uczniowie i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Kielcach oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Kielcach, którym serdecznie dziękujemy za udział.

Marta Boszczyk
Łukasz Kwiecień