Zaproszenie na czytania dramatu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
i Związek Literatów Polskich Oddział w Kielcach

zapraszają
dnia 15 grudnia 2011 r. o godz. 1600
na czytanie dramatu Krzysztofa Kowalskiego
"ALT + TAB"

W programie:
- słowo krytyczne Paweł Chmielewski
- czytanie dramatu w wykonaniu aktorów: Ewy Pająk, Łukasza Pruchniewicza,
Zdzisława Reczyńskiego
- słowo od Autora
- dyskusja

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Czytelni