Zapraszamy na wystawę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza na wystawę pt. W pogoni za Nieznanym: w stulecie urodzin księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, przedstawiającą sylwetkę oraz działalność naukowo-badawczą wybitnego uczonego, twórcy polskiej szkoły bioelektroniki oraz pojęcia bioplazmy.

Ekspozycja, w części wstępnej, obejmuje materiały oraz fotografie obrazujące drogę życiową duchownego, od domu rodzinnego, poprzez okres studiów teologicznych w Sandomierzu, przyrodniczych i pedagogicznych w Lublinie, pracę duszpasterską i dydaktyczną w Siennie, Lublinie i Radomiu, aż po objęcie kierownictwa Katedry Biologii Teoretycznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Wśród zaprezentowanych kopii dokumentów są, udostępnione na tę okoliczność przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Skarżysku-Kamiennej: świadectwo chrztu i urodzenia, świadectwo gimnazjalne, legitymacja nauczyciela religii i legitymacja członka ZNP.

W kolejnych gablotach wyeksponowano autobiografie, publikacje dotyczące działalności naukowej i duszpasterskiej, a także artykuły prasowe na temat otrzymanych przez profesora nagród za wybitny dorobek naukowy i myślowy, w tym dyplomy uznania przyznane przez Radomskie Towarzystwo Naukowe, kopie aktów nadania honorowego obywatelstwa miast Skarżyska-Kamiennej oraz Radomia.

Autonomiczną część wystawy stanowią materiały poświęcone naukowym dokonaniom Włodzimierza Sedlaka. Są to artykuły autorstwa samego uczonego, wywiady z nim oraz publikacje jemu poświęcone, zamieszczone  w gazetach i czasopismach zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zaprezentowano także fragmenty większych publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Dotyczą one zagadnień, którymi przez całe życie zajmował się uczony, m.in. biologii, bioelektroniki, bioplazmy, krzemowej teorii ewolucji życia, magnetohydrodynamiki, ekologii. Teksty autorów piszących o Włodzimierzu Sedlaku ukazują ponadczasową wartość i rolę jego odkryć i teorii naukowych. Całość ilustrowana jest fotografiami pochodzącymi z archiwum Joanny Kalisz-Półtorak oraz z Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Św. Krzyżu.

W części metodycznej „Śladami Włodzimierza Sedlaka” zaprezentowano scenariusze zajęć i wycieczek oraz przewodnik i informator, które stanowią materiał pomocniczy dla nauczycieli.

Ścisły związek Włodzimierza Sedlaka z Górami Świętokrzyskimi obrazuje materiał przedstawiający odkrycia archeologiczne, geologiczne i paleontologiczne (m.in. odkrycie na Łysej Górze pirytu, opracowanie teorii powstania Gołoborza Łysogórskiego, rekonstrukcja sposobu wytopu żelaza w dymarkach).

Całość uzupełniają okazy skamieniałości łysogórskich z kolekcji Włodzimierza Sedlaka udostępnione przez Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu. Ekspozycję zamyka wybór myśli, sentencji, powiedzeń oraz poezji Włodzimierza Sedlaka.

Wystawę można zwiedzać od 17 listopada 2011 r. do końca lutego 2012 r. w holu na I piętrze.