Podróże w źródle archiwalnym - Wybrane relacje z podróży w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach - wystawa

29 stycznia 2020 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach odbyło się kolejne "Spotkanie ze źródłem archiwalnym" pt. "Podróże w źródle archiwalnym". Organizatorami spotkania byli: Archiwum Państwowe w Kielcach i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: „Podróż – rodzaje, miejsca i środki transportu - z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach oraz ze zbiorów prywatnych” przygotowane przez Iwonę Pogorzelską i Agnieszkę Szczerbę oraz "Wybrane relacje z podróży w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach". Materiał prezentowany na drugiej z wystaw to książki wydane zarówno w ostatnich latach, ale także w 20. wieku oraz w okresie międzywojennym i w wieku 19.
Ludzie podróżowali od zawsze, w różnym celu, różnymi środkami transportu, czasem pieszo… Wielu z podróżujących czuło potrzebę podzielenia się swoimi wrażeniami z innymi
i przelewało je na papier. W dawnych wiekach podróże stanowiły ważny element edukacji synów możnych rodów, na wystawie zostało zaprezentowanych kilka przykładów takiej literatury podróżniczej, między innymi: „Podróż królewicza Władysława Wazy do krajów Europy Zachodniej w latach 1624-1625 w świetle ówczesnych relacji” w opracowaniu Adama Przybosia. Podróżowały chętnie też panie z wyższych sfer, w 2019 roku ukazała się pięknie wydana książka Małgorzaty Ewy Kowalczyk: „Zagraniczne podróże Polek w okresie oświecenia”.
Dość znane są relacje z wojaży naszych literatów, szczególnie Henryka Sienkiewicza, na wystawie można zobaczyć jego Listy z podróży wydane w 1899 roku. Natomiast mało znaną ciekawostką jest zaprezentowany Dziennik podróży Stanisława Staszica 1789-1805 wydany w 1931 roku.
Wszystkie przedstawione na ekspozycji książki są dostępne w bibliotece. Z publikacji wydanych przed 1945 rokiem można skorzystać w czytelni, wydane po 1945 roku można wypożyczyć do domu.

Ewa Lewicka
Elżbieta Woźniczka

Zapraszamy do galerii