Biblioteka szkolna w kadrze

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Kielcach i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka organizują międzyszkolny konkurs dla uczniów na zrealizowanie krótkiego filmu pod hasłem „Biblioteka szkolna w kadrze”. Patronuje temu przedsięwzięciu Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, w ramach działań na rzecz upowszechniania „Filmoteki Szkolnej”.
Zapraszamy serdecznie wszystkich bibliotekarzy, nauczycieli i ich uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu.
Zasady konkursu w załączonym regulaminie.