Europejskie Dni Dziedzictwa 2011

W 2011 roku temat przewodni obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa stanowi hasło:Kamienie milowew kulturze, nauce, edukacji.Idea tegorocznych EDD koncentruje się zatem na stworzeniu jak najbardziej szerokiej i zróżnicowanej definicji Kamienia milowego.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach włączając się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 przygotowała wystawę pt. Od szafy bibliotecznej do centrum multimedialnego, czyli wczoraj i dziś kieleckich bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Głównym celem wystawy jest przedstawienie historii i rozwoju bibliotek szkolnych i pedagogicznych Kielcach w latach 1945-2011, ze szczególnym uwzględnieniem minionej dekady. W ostatnim dziesięcioleciu bowiem biblioteki szkolne i pedagogiczne uległy znaczącym przeobrażeniom.
Za pierwszy kamień milowy można uznać reformę edukacji z 1999 roku, która spowodowała przekształcanie bibliotek szkolnych w sprawnie funkcjonujące pracownie interdyscyplinarne.
Kolejny kamień to doposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy w ramach realizacjiprojektu MEN, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.
Zarówno reforma edukacji, jak i powstałe we wszystkich placówkach ICIM-y pomogły zmienić oblicza współczesnych bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Z myślą o prześledzeniu tej zmiany powstała prezentowana wystawa, którą można oglądać w siedzibie biblioteki od 1 sierpnia do 30 września.