Elektroniczna rezerwacja książek

Drodzy Czytelnicy!!!
Od 1 września 2011 r. uruchamiamy w Bibliotece Głównej nową usługę - ELEKTRONICZĄ REZERWACJĘ KSIĄŻEK
Do Wypożyczalni należy zgłaszać się po login i hasło do konta rezerwacji książek oraz dokonać bezpłatnej wymiany karty bibliotecznej.
Internetowa rezerwacja książek ma pierwszeństwo w realizacji rewersów.
Rezerwacji książek można dokonywać w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8.00-18.30
czwartek - 8.00-14.30
sobota - 10.00-13.30