Nowa siedziba filii PBW w Ostrowcu Św.

21 czerwca 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filii w Ostrowcu Św. Obecni byli zaproszeni goście m.in. p. Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; p. Małgorzata Kowalińska Zastępca Dyrektora Departamentu; p. Jarosław Górczyński Wiceprezydent Ostrowca Św.; p. Jarosław Rusiecki Poseł na Sejm RP; p. Lech Janiszewski Radny Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego i wielu innych znakomitych gości, których powitała p. Urszula Salwa Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

To już kolejna przeprowadzka biblioteki. Na początku  trudno mówić o lokalu biblioteki. Był to wówczas pokoik w Wydziale Oświaty a potem w Oddziale ZNP przy ul. Focha. W 1960 r. nastąpiła znaczna poprawa warunków pracy. Biblioteka dysponowała  już samodzielnym lokalem o powierzchni 50 m2 mieszczącym się na ul. Kilińskiego. Po 10 latach przeniesiono książnicę do budynku Internatu Międzyszkolnego na ul. Sienkiewicza 67. Tam powierzchnia wynosiła 122 m2., dzięki czemu wydzielono oddzielną czytelnię. Powiększający się księgozbiór spowodował kolejną zmianę. W 1984 r. biblioteka otrzymała lokal o powierzchni 240 m2 w budynku po zlikwidowanym Technikum dla Przodujących Robotników przy ul. Iłżeckiej. Na ówczesne potrzeby był on bardzo funkcjonalny. Posiadał dużą wypożyczalnię o pow. 53,5 m2, magazyn wypożyczalni 62,5 m2, czytelnia - 58 m2, magazyn czytelni - 50,6, pokój kierownika - 15,4  m2. Przez  kilkanaście lat biblioteka funkcjonowała bardzo dobrze. Jednak z upływem czasu, znaczny wzrost księgozbioru, konieczność wygospodarowania miejsca na Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wymusił poszukiwania większego lokalu. Po 27 latach funkcjonowania biblioteki przy ul. Iłżeckiej nastąpił punkt zwrotny. Obecna siedziba jest bardzo przestronna, obejmuje powierzchnię 708 m2. Jest przystosowana do obsługiwania osób niepełnosprawnych. W skład wyposażenia wchodzi system regałów przesuwnych, który w bibliotekach ma bardzo duże znaczenie.

Biblioteka posiada bogate zbiory, które obecnie wynoszą 45 394 wol. Do tego należy dodać 1804 oprawionych roczników czasopism oraz 1056 zbiorów audiowizualnych. Prenumerowanych jest 44 tytuły czasopism. Zarejestrowanych czytelników  w 2010 r. było 2102. Wypożyczono 16 527 książek.

Mamy nadzieję, że obecny lokal spełni wymagania czytelników i wpłynie korzystnie na  wizerunek biblioteki w środowisk lokalnym.