Maria Skłodowska-Curie

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. W Uchwale z dnia 3 grudnia 2010 r. napisano: W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm RP postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki.

Bieżący rok jest również Międzynarodowym Rokiem Chemii, proklamowanym 63. Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych pod hasłem Chemia – nasze życie, nasza przyszłość.

Włączając się w uroczyste obchody tego roku, zorganizowaliśmy wystawę: Maria Skłodowska-Curie - kobieta wszech czasów. Eksponowane zbiory obrazują życie i działalność naukową Noblistki. Dużo uwagi poświęcono pracy badawczej nad promieniotwórczością, w szczególności odkryciu radu i polonu oraz znaczeniu tych odkryć dla ludzkości. Wystawę uzupełniają liczne ilustracje oraz ciekawostki dotyczące Uczonej. Zamieszczono także materiały pomocnicze dla nauczycieli chemii.

Wystawę można oglądać w godzinach pracy biblioteki od 9 maja do 31 lipca br.