Jubileusz Zofii Korzeńskiej

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza na Jubileuszosiemdziesiątej rocznicy urodzin
Zofii Korzeńskiej
i promocję tomu wierszy Jubilatki pt. „Dary chwil”
dnia 12 maja 2011 r.o godz. 17ºº

W programie:
· słowo wstępne: Anna Błachucka i Zdzisław Antolski
· słowo od Autora
· wystąpienie poety i krytyka literackiego Zdzisława T. Łączkowskiego

· recytacje: Agata Sobota
· oprawa muzyczna: Beata Misztal

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 5 w Czytelni
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 10.05.2011r. nr tel 041 3442861, 041 3446201