Zaproszenie na spotkanie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają nauczycieli na spotkanie w ramach XVI TARGÓW  EDUKACYJNYCH
Miejsce:    Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 pawilon G sala G1
Termin:   16 marca 2011 r.    godz.12.00  -  13.30

W programie  spotkania:

  • Kultura regionu na egzaminach w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej -

Małgorzata Miazga, doradca metodyczny języka polskiego w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach.

  • Źródła wiedzy o regionie świętokrzyskim w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach -

Marta Boszczyk, nauczyciel-bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Kielcach.

  • Współcześni pisarze regionu świętokrzyskiego i ich książki -

Stanisław Nyczaj, prezes oddziału Związku Literatów Polskich w Kielcach i Wydawnictwa „STON 2”.