Uczeń o specjalnych...

Kim jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Do grupy takiej zaliczamy wszystkie dzieci, które wykazują specyficzne problemy w uczeniu się. Coraz częściej rodziców, pedagogów i nauczycieli niepokoją dzieci, które z opóźnieniem i trudem opanowują podstawowe umiejętności prawidłowego czytania i pisania, a co za tym idzie – uczenia się. Problem dotyka wszystkich rodzajów szkół i każdego etapu nauczania.
To, że istnieje dużą rozbieżność w przyswajaniu wiedzy wśród dzieci zależy między innymi od:
1- ogólnego opóźnienia dojrzałości emocjonalnej dziecka do podjęcia nauki;
2- zaniedbania środowiskowego;
3- wad wzroku i słuchu , których dotąd nie wykryto;
4- wad logopedycznych;
5- błędów dydaktycznych kolejnych placówek oświatowych,
6- dysleksji rozwojowej.
Każdą z tych przyczyn należy rozpoznawać indywidualnie. Wyzwaniem dla wszystkich uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego jest doprowadzenie do jak najwcześniejszego zdiagnozowania i rozpoczęcia terapii. Wymaga to wiele wytrwałości i cierpliwości, ponieważ działania są nie tylko wielokierunkowe, ale i długotrwałe.
Niezależnie od tego, jakie trudności wykazuje uczeń, powinniśmy go poznać, traktować indywidualnie i dać mu możliwość osiągnięcia sukcesu. Znacznie łatwiej go osiągnąć w atmosferze życzliwości, kiedy dziecko lubi szkołę , czuje się w niej bezpieczne i docenione.
Zgodnie z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach przygotowała wystawę zbiorów własnych związanych z tym problemem. Całość materiałów została pogrupowana w następujących działach :
I. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w uczeniu się – materiały ogólne;
II. Integracja uczniów niepełnosprawnych;
III. Uczniowie niepełnosprawni :
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym;
Uczniowie z uszkodzonym słuchem;
Uczniowie niewidomi i słabowidzący;
Uczeń autystyczny.
IV. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
V. Uczniowie z chorobami przewlekłymi;
VI. Uczniowie z zaburzeniami w komunikowaniu się;
VII. Uczniowie z ADHD;
VIII. Uczniowie niedostosowani społecznie;
IX. Uczniowie zdolni;
X. Terapia pedagogiczna uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wystawę można oglądać w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, w dniach 15.01. – 30.04.2011. Serdecznie zapraszamy.