Porozumienie o współpracy pomiędzy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach a Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego – podpisane!

Porozumienie o współpracy pomiędzy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach a Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego – podpisane!

Miło nam poinformować mieszkańców województwa świętokrzyskiego, iż w dniu 10.09.2020 r. z inicjatywy Przewodniczącego Sejmu Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzej Pruś zostało podpisane koordynowane przez Pana Sylwestra Kasprzyka i Panią Martę Boszczyk porozumienie o współpracy pomiędzy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach  reprezentowaną przez Dyrektora Urszulę Salwę a Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez Przewodniczącą Zofia Mogielska. Niniejsze porozumienie zostało zwarte przy honorowym udziale Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Prusia. W wydarzeniu również wzięli udział Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Pan Maciej Długosz, Dyrektor Kancelarii Sejmiku Marta Solińska-Pela oraz Radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wiceprzewodniczący Pan Piotr Michalski i Radny Pan Kacper Bernat. Ponadto w podpisaniu brali udział nauczyciele bibliotekarze Pani Edyta Smolińska, Pan Robert Kardas.

Celem podpisanego porozumienia jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży województwa świętokrzyskiego. Wspieranie aktywności intelektualnej młodych mieszkańców naszego województwa poprzez propagowanie kultury czytelniczej, nobilitację postawy obywatelskiej oraz promocję walorów regionu świętokrzyskiego. Poprzez realizacji wspólnych projektów sprzyjających rozwojowi zainteresowań i poszerzaniu horyzontów intelektualnych uczniów. Porozumienie obejmuje organizację spotkań o charakterze patriotycznym upamiętniających wydarzenia historyczne, połączone z prezentacją zasobów Książnicy. Realizacja wspólnych działań dydaktycznych opartych na uniwersalnych zasadach etyki, solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Ponadto Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zobowiązuje się do wsparcia przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych podejmowanych z inicjatywy przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. 

Pierwszym efektem podpisanego dziś porozumienia jest włączenie się Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach wraz z Młodzieżowym Sejmikiem Wojewodztwa Świętokrzyskiego w organizowaną przez Fundację Zaczytani.org kampanię społeczną promującą czytelnictwo. Celem akcji jest zebranie książek, które następnie zostaną przekazane m.in. szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, domom pomocy i świetlicom środowiskowym. Wielka Zbiórka Książek rozpoczęła się 8 września i potrwa do 11 października 2020 roku. 

Sylwester Kasprzyk

Fotorelacja