Otwarta lekcja historii

W dniu 20 lutego 2020r. kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie Marek Lis wziął udział w otwartej lekcji historii, która odbyła się w opatowskim Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego. Lekcja przygotowana została przez nauczycielki szkoły – Barbarę Kasińską oraz Magdalenę Zając,  w ramach innowacji pedagogicznej zatytułowanej „Z Bartoszem przez wieki”. Tematem lekcji były wydarzenia związane Bitwą o Opatów stoczoną w czasie Powstania Styczniowego. Uczniowie szkoły przygotowali program poetycko -muzyczny zaś pracownik biblioteki wygłosił dla licznie zgromadzonej młodzieży prelekcję zatytułowaną „Śladami Powstania Styczniowego w Opatowie”, wzbogaconą o okolicznościową prezentację multimedialną, w której przedstawił najważniejsze wydarzenia związane z Bitwą o Opatów oraz ich współczesne ślady na terenie miasta.