Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania…

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania…

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, w nawiązaniu do tegorocznej edycji Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego, zaprosiliśmy do wspólnej lektury: przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Zofię Mogielską, wiceprzewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Piotra Michalskiego, radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Katarzynę Wojdan, Julię Wierzbicką, Kamila Łazarskiego, Oskara Frydrycha oraz zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Piotra Kisiela.