Zapraszamy doradców zawodowych, osoby zainteresowane tematyką wyboru zawodu na webinarium „Doradztwo zawodowe – wyzwania XXI wieku. Narzędzia i metody pracy na każdym etapie edukacyjnym”

Zapraszamy doradców zawodowych, osoby zainteresowane tematyką wyboru zawodu na webinarium „Doradztwo zawodowe – wyzwania XXI wieku. Narzędzia i metody pracy na każdym etapie edukacyjnym”

Kształcenie zawodowe – wczoraj, dziś i jutro. Doradztwo zawodowe – wyzwania XXI wieku. Narzędzia i metody pracy na każdym etapie edukacyjnym.

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 jest „wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych”.
Świadomy wybór ścieżki kształcenia lub zawodu to jeden z niezbędnych elementów skutecznie realizowanego doradztwa zawodowego, które ma istotny wpływ na funkcjonowanie absolwentów szkół na rynku pracy.

Mając na uwadze powyższe zadanie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprosiła do współpracy Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Efektem naszych działań jest planowane,  przygotowane przez ŚCDN, spotkanie w formie webinarium pt. “Doradztwo zawodowe – wyzwania XXI wieku. Narzędzia i metody pracy na każdym etapie edukacyjnym”. W trakcie szkolenia zaproponujemy Państwu również obejrzenie wystawy w formie wirtualnej prezentacji pt. “Kształcenie zawodowe – wczoraj, dziś i jutro” obejmującą zbiory PBW w Kielcach związane z ww. priorytetem edukacyjnym.

Więcej informacji na temat planowanego spotkania:
https://scdn.pl/8-frontpage/682-webinarium-doradztwo-zawodowe-wyzwania-xxi-wieku-narzedzia-i-metody-pracy-na-kazdym-etapie-edukacyjnym