Konferencja Agora Dyrektora „Spotkania z prawem oświatowym”

Dyrektorów, przedstawicieli organów prowadzących oraz zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na konferencję, której celem jest podniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów oraz dostarczenie wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych. W czasie spotkania online powiemy m.in. o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej dla oświaty w nowej perspektywie finansowej czy nowym prawie zamówień publicznych dla oświaty.

Ze strony ŚCDN

Rejestracja
https://www.scdn.pl/8-frontpage/701-konferencja-agora-dyrektora-spotkania-z-prawem-oswiatowym