XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej – wyniki etapu wojewódzkiego

Szanowni Nauczyciele! Drodzy Uczniowie!

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej.
W Konkursie wzięło udział 74 recytatorów z województwa świętokrzyskiego. Decyzją Jury, do finału zakwalifikowało się 23 uczniów, 10 w kategorii  klas 0-III i 13 w kategorii klas IV-VIII.

Laureatami XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej zostali:

STANISŁAW NAWROT (powiat kielecki)
uczeń klasy III, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku
JAN WIECZOREK (powiat jędrzejowski)
uczeń klasy I, Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym
LAURA WROTNIAK (powiat skarżyski)
uczennica klasy II, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie
ZUZANNA HABIK (powiat kielecki)
uczennica klasy VIII, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie
ZUZANNA TURALSKA (powiat konecki)
uczennica klasy VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej
KAROLINA WOJCIECHOWSKA (powiat opatowski)
uczennica klasy VI, Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie

Wyróżnienia otrzymują:

OLIWIA ZAKRZEWSKA (powiat sandomierski)
uczennica klasy II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrazowie
SAMANTA PRZYGODZKA (powiat jędrzejowski)
uczennica klasy VII, Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy
ANNA ZOCH (powiat buski)
uczennica klasy VI, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju

Pozostali uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymują tytuł finalisty XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom i nauczycielom przygotowującym uczniów za ogromny wkład pracy, który przyczynił się do metaforycznego powrotu do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, […] do tych pól malowanych.
Serdecznie dziękujemy Jury etapu wojewódzkiego. Jesteśmy wdzięczni, że zechcieli Państwo wyrazić swoje zdanie o młodzieńczych interpretacjach fragmentów narodowej epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz.
Informujemy, że XXX Wojewódzki Konkurs im. Wandy Łyczkowskiej został umieszczony w Wykazie konkursów, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021.

Poniżej przesyłamy link do Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021r.

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2021/02/zarza%CC%A8dzenie-nr-8.2021.pdf

Gratulujemy Laureatom, Wyróżnionym i Finalistom!
Nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej.
Informację o terminie odbioru nagród i dyplomów prześlemy do szkół.

Organizatorzy
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach