XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej – podsumowanie

XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej – podsumowanie

XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej został zorganizowany przez Samorządową Szkołę Podstawową im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach wraz z filiami powiatowymi. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów. Konkurs został umieszczony w Wykazie konkursów, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Nagrody dla laureatów, wyróżnionych i finalistów ufundowali Andrzej Pruś Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Cezary Błach Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów.
Tegoroczna edycja konkursu została przeprowadzona w formie zdalnej na trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Celem konkursu było pamięciowe opanowanie fragmentów epopei narodowej, doskonalenie umiejętności interpretacji głosowej tekstów, rozwój sztuki żywego słowa, przygotowanie do wystąpień publicznych, promowanie kultury czytelniczej. Uczestnicy przygotowali recytację wybranego fragmentu „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Po wyłonieniu zwycięzców etapu szkolnego przygotowano nagrania recytacji w formacie MP4 i przekazano je filiom Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, które przeprowadziły etap powiatowy. Wzięło w nim udział 74 uczniów ze szkół w województwie świętokrzyskim. Do finału zakwalifikowało się 23 recytatorów: 10 z klas 0-III i 13 z klas IV-VIII. Laureatami XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej zostali:

Stanisław Nawrot – uczeń klasy III Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku (powiat kielecki),

Jan Wieczorek – uczeń klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym (powiat jędrzejowski),

Laura Wrotniak – uczennica kl. II Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie (powiat skarżyski),

Zuzanna Habik – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie (powiat kielecki),

Zuzanna Turalska – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej (powiat konecki),

Karolina Wojciechowska – uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie (powiat opatowski).

Wyróżnienia otrzymali:

Oliwia Zakrzewska – uczennica klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie (powiat sandomierski),

Samanta Przygodzka – uczennica klasy VII Zespołu Placówek Oświatowych w Korytnicy (powiat jędrzejowski),

Anna Zoch – uczennica kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju (powiat buski).

Pozostali uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymali tytuł finalisty XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej.

Szczególne podziękowania kierujemy do fundatorów nagród: Andrzeja Prusia Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Cezarego Błacha Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów, jak również partnerów wydarzenia: Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza / Oddział w Kielcach.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w konkursie. Serdeczne gratulacje składamy laureatom, wyróżnionym i finalistom XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej, życząc dalszych sukcesów.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach: Marta Boszczyk, Łukasz Kwiecień, Jolanta Fudali, Krystian Mucha
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie: Agnieszka Witczak, Monika Wojteczek