„Mój ex libris” – VI Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach współuczestniczy w organizacji Międzyszkolnych Konkursów Bibliotecznych przygotowywanych rokrocznie przez nauczycielki biblioteki Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach. Pracownicy PBW w Kielcach biorą udział w pracach komisji konkursowej.
W tym roku tematem konkursu był ekslibris o tematyce religijnej. Za pośrednictwem strony internetowej SP nr 7 przedstawiamy Protokół z posiedzenia komisji konkursowej VI Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego „Mój ex libris”.

http://sp7.kielce.eu/content/protokol-z-posiedzenia-komisji-konkursowej-vi-miedzyszkolnego-konkursu-bibliotecznego-moj-ex