Otwarcie wystawy w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Otwarcie wystawy w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Przedstawiciele Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – nauczyciel-bibliotekarz Edyta Smolińska i wicedyrektor Sylweter Kasprzyk – mieli przyjemność uczestniczyć w otwarciu wystawy w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach:

“POZA RAMAMI
Literackie inspiracje w grafice”

Dante Alighieri Boska komedia

Z okazji 700-lecia śmierci najwybitniejszego włoskiego poety zwanego “ojcem współczesnego języka włoskiego” Muzeum przygotowało wystawę ilustracji do Boskiej komedii, wpisując się w ten sposób w – ogłoszone przez włoski rząd – obchody Roku Dantego Alighieri. Na ekspozycji zaprezentowanych zostało 100 drzeworytów polskiego grafika Stefana Mrożewskiego. Wszystkie grafiki są ilustracjami do Boskiej komedii – poematu należącego do arcydzieł literatury światowej.

Źródło: Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach

Fotorelacja