Przedstawiciele PBW podczas otwarcia wystawy “POZA RAMAMI Literackie inspiracje w grafice” Dante Alighieri Boska komedia

Przedstawiciele PBW podczas otwarcia wystawy “POZA RAMAMI Literackie inspiracje w grafice” Dante Alighieri Boska komedia

Edyta Smolińska – nauczyciel-bibliotekarz i wicedyrektor Sylwester Kasprzyk – jako przedstawiciele Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach – uczestniczyli w otwarciu wystawy przygotowanej przez pracowników Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.