Fotorelacja z konferencji „Trzecie Powstanie Śląskie w źródle archiwalnym”

Fotorelacja z konferencji „Trzecie Powstanie Śląskie w źródle archiwalnym”

W dniu 26 maja 2021 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Kielcach odbyło się kolejne „Spotkanie ze źródłem archiwalnym” zatytułowane: „Trzecie Powstanie Śląskie w źródle archiwalnym”. Organizatorami spotkania byli: Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Archiwum Państwowe w Katowicach.
Reprezentujące bibliotekę na konferencji – Elżbieta Woźniczka i Ewa Lewicka podziękowały za miłą, wieloletnią współpracę naszej biblioteki z kieleckim Archiwum Państwowym. Ewa Lewicka przedstawiła schemat wystawy, charakter wykorzystanych materiałów, zwróciła uwagę na bibliografię dołączoną do ogólnego opisu ekspozycji. Elżbieta Woźniczka opowiedziała o dwóch interesujących i cennych źródłach zamieszczonych na wystawie: napisanym ręcznie i powielonym czasopiśmie „Promień: miesięczniku Młodzieży Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu” z 1921 roku, nr 5/6, oraz książce „W czterdziestą rocznicę III-go Powstania Śląskiego” wydanej przez Związek Lwowskich Kadetów Marszałka Piłsudskiego w 1961 roku w Londynie.

Ewa Lewicka
Elżbieta Woźniczka