Wizyta uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie

W dn. 08 czerwca 2021 r. dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Kieleckiej w Ostrowie zostały przeprowadzone zajęcia z prelekcją multimedialną poświęcone sylwetce Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy za miłą wizytę i zapraszamy na kolejne zajęcia!

J. Kowalska