Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Dyktando Niepodległościowe  „Po polsku o historii”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół województwa świętokrzyskiego
do udziału w IX edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja „Zawsze Warto”, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach, partnerem Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Uczniowie będą rywalizowali w ramach swojego województwa.
Dyktando będzie się odbywać w trzech kategoriach wiekowych:

  • klasy IV-VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII-VIII szkoły podstawowej,
  • szkoły ponadpodstawowe.

Zgłoszenia szkół przyjmowane będą do 27 września 2021 r.

Etap szkolny odbędzie się w środę 29 września 2021 r.

Etap wojewódzki – odbędzie się we wtorek 26 października 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.dyktandoniepodleglosciowe.pl

Laureaci   Konkursu   –   uczniowie   szkół   podstawowych  –   zgodnie
z Rozporządzeniem  MEN z dnia  21 sierpnia  2019  r.  w  sprawie przeprowadzania   postępowania   rekrutacyjnego   oraz   postępowania   uzupełniającego   do publicznych przedszkoli, szkół i placówek mogą otrzymać
2 punkty na świadectwie szkolnym.

Dyktando Niepodległościowe to wyjątkowy projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich typów szkół, promujący poprawną polszczyznę oraz znajomość podstawowych faktów i postaci współczesnej historii Polski. Tegoroczne dyktando przywróci pamięć III Powstania Śląskiego jako przyjazna lekcja historii i języka ojczystego oraz aktywna formuła obchodów Święta Niepodległości. Wezmą w niej udział uczniowie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego i łódzkiego.

IX Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” zostało objęte honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW w Kielcach
Marta Boszczyk, Jolanta Fudali, Łukasz Kwiecień
e-mail: bibliografia@pbw.kielce.pl
tel. 41 344 28 61 wew. 28