Udane lekcje w Gierczycach

Udane lekcje w Gierczycach

Opatowska filia PBW w Kielcach sprawnie odpowiada na zwiększone zapotrzebowanie na lekcje biblioteczne w szkołach. Tym razem przeprowadziliśmy 18 marca lekcje w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ofiar Katynia w Gierczycach.
W ramach współpracy uczniowie klas I-III uczestniczyli w lekcji bibliotecznej zatytułowanej “W baśniowym świecie H. Ch. Andersena”.
Z kolei uczniowie klas IV-VI brali udział w lekcji bibliotecznej “Łamańce językowe” oraz zapoznali się z historią książki. Najmłodsi uczniowie dowiedzieli się co to jest bajka i baśń oraz czym biblioteka różni się od księgarni. Natomiast uczniowie klas IV-VI próbowali czytać teksty o różnym poziomie trudności. Uczestnicy wszystkich lekcji już od samego początku aktywnie brali udział w przebiegu zajęć, a dzięki wykorzystaniu technologii multimedialnej lekcje były interesujące oraz skupiały uwagę uczniów na przedstawianych tematach. Biblioteka Pedagogiczna w Opatowie serdecznie dziękuje Pani Dyrektor oraz Nauczycielom szkoły za zaproszenie i współpracę.

Radosław Sroczyński