Fotorelacja z finału XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Zajrzyj i wyrecytuj… Grzegorz Kasdepke” – Część II

Fotorelacja z finału XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Zajrzyj i wyrecytuj… Grzegorz Kasdepke” – Część II

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do udział w Konkursie. Dziękujemy także jurorom: Piotrowi Kisielowi – Dyrektorowi DESTiSZ, Piotrowi Bogusławowi Jędrzejczakowi – Dyrektorowi Teatru Lalki i Aktora ,,Kubuś” im. Jana Karskiego w Kielcach, Mariuszowi Kosmalskiemu-Skowerskiemu – aktorowi i twórcy Szkoły Wrażliwości w Kapkazach, Tanji Miletić-Oručević reprezentującej Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Sylwii Banachewicz reprezentującej Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Lechowi Sulimierskiemu reprezentującemu Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego.

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród: Senatorowi RP Jackowi Włosowiczowi, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Andrzejowi Bętkowskiemu, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzejowi Prusiowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów Cezaremu Błachowi. W imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nagrody wręczyła Renata Bilska – wicedyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a w imieniu Senatora RP – Paulina Śliwińska, kierownik biura porad prawnych w Biurze Senatora RP.

Serdecznie dziękujemy za objęcie niniejszego konkursu Patronatem Honorowym przez: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

Serdecznie dziękujemy koordynatorom XXXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej: Agnieszce Witczak, nauczycielowi języka polskiego, Monice Wojteczek, nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej, Marcie Boszczyk, kierownikowi Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, Łukaszowi Kwietniowi, nauczycielowi bibliotekarzowi za ogromnym wkład pracy i zaangażowanie w organizację niniejszego konkursu. 👏👏👏

Laureatom, finalistom i nauczycielom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Hanna Miernik Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie Sylwester Kasprzyk Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Fotografie wykonał Pan Robert Kardas