1056. rocznica Chrztu Polski

1056. rocznica Chrztu Polski

W dniu 14.04.2022 r. obchodzimy 1056. rocznicę Chrztu Polski. Symboliczne przyjęcie chrztu przez Mieszka I z rąk Biskupa Jordana uznawane jest za początek chrystianizacji ziem polskich. Przyczyn decyzji o przyjęciu chrztu było kilka. Pierwszym było zagrożenie najazdem niemieckim – pod pretekstem przymusowego nawrócenia ziem polskich. Zawierając w 965 r. sojusz z Czechami i przyjmując rok później chrzest dobrowolnie, Mieszko wytrącał cesarstwu argument przemawiający za podbojem nowo powstałego państwa polskiego. Ponadto należy pamiętać, że Polska w tym czasie stanowiła zlepek ziem należących do kilku plemion, zjednoczonych siłą przez Mieszka. Nowa religia, w której bunt przeciw władcy był traktowany jako grzech ciężki, pozwalała Mieszkowi utrzymać i wzmocnić swoją władzę na nowo pozyskanych obszarach. Przyjęcie chrztu podnosiło także pozycję polskiego władcy na arenie międzynarodowej. Wprowadziło także Polskę w obręb kultury zachodniej a tym samym umożliwiło rozwój rodzimej kultury i sztuki. Pojawienie się duchownych zapoczątkowało rozwój piśmiennictwa i szkolnictwa. Zaczęła się także rozwijać architektura sakralna, malarstwo i rzeźba.


Chrześcijaństwo na trwałe zakorzeniło się w polskim społeczeństwie, przyczyniło się do rozwoju ziem polskich a wielu trudnych momentach naszej historii stanowiło natchnienie do walki o wolność i niepodległość oraz zachowanie własnej religii, kultury i języka.


Dziękuję Panu Marcinowi Salamonowi za przygotowanie informacji.

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor PBW w Kielcach