Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów i finalistów VI edycji wojewódzkiego konkursu historycznego „Kielce – Miasto Legionów

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów i finalistów VI edycji wojewódzkiego konkursu historycznego „Kielce – Miasto Legionów

12 maja 2022 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki odbyło się wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów i finalistów VI edycji wojewódzkiego konkursu historycznego „Kielce – Miasto Legionów”. Wśród znamienitych gości – uczniów wyróżnionych w konkursie, nauczycieli, przedstawicieli organizatora, patronów honorowych, obecna była reprezentacja partnera Konkursu – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w składzie: Sylwester Kasprzyk – dyrektor placówki, Jacek Sabat – kierownik, Marta Boszczyk i Łukasz Kwiecień – nauczyciele bibliotekarze. Pracownicy Biblioteki zaszczyceni zostali podziękowaniami od dyrektora Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach – księdza Jacka Kopcia za zaangażowanie w organizację Konkursu.

Gala konkursowa miała wspaniała oprawę artystyczną, zakończyła się wspólną modlitwą o pokój dla naszego kraju, bohaterskiej Ukrainy i całego świata oraz wspólnym zdjęciem pamiątkowym.

Konkurs ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych, ukazywanie pozytywnych wzorców bohaterstwa i ofiarności, a także rozwój zainteresowania historią naszej najbliższej ojczyzny.

Organizator: Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach.

Partner: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

Patronat honorowy: Muzeum Historii Kielc, Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Serdeczne gratulacje dla laureatów i finalistów VI edycji wojewódzkiego konkursu historycznego „Kielce – Miasto Legionów”. Składamy również wyrazy uznania dla Dyrekcji Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach za zorganizowanie niniejszego konkursu.

Ponadto dziękuję Pani Kierownik Marcie Boszczyk oraz Panu Łukaszowi Kwietniowi za koordynację działań z ramienia biblioteki w ramach partnerstwa związanego z konkursem.

W uroczystej gali z ramienia PBW w Kielcach mieli zaszczyt wraz ze mną wziąć udział Pani Marta Boszczyk, Pan Jacek Sabat i Pan Łukasz Kwiecień.

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor PBW w Kielcach