Lekcja o historii książki i pisma

Lekcja o historii książki i pisma

W środę 18 maja w pińczowskiej filii PBW w Kielcach gościła 16-osobowa grupa uczniów klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie pod opieką p. Katarzyny Basąg. Uczniowie wzięli udział w lekcji na temat historii książki i pisma. Zajęcia prowadził nauczyciel bibliotekarz Marcin Salamon. Przedstawił prezentację multimedialną własnego autorstwa pt. “Zarys historii książki i pisma” uzupełniając ją rozmaitymi dodatkowymi informacjami i ciekawostkami. Młodzież miała okazję prześledzić ewolucję jaką przeszła książka – od formy kamiennej i glinianych tabliczek, poprzez papirusowe zwoje, przepisywane ręcznie księgi pergaminowe, drukowane książki papierowe, aż do formy elektronicznej. Siódmoklasiści poznali także różne formy pisma – od obrazkowego, poprzez klinowe aż do rozwiniętych alfabetów: greckiego, łacińskiego i cyrylicy. W trakcie lekcji nie zabrakło polskich akcentów. Uczniowie poznali tytuły i tematykę pierwszych utworów w języku łacińskim powstałych na ziemiach polskich począwszy od X stulecia oraz utworów spisywanych od XIII wieku w języku polskim – zarówno o tematyce religijnej jak i świeckiej. Mieli także okazję obejrzeć współczesne wydania kronik Galla Anonima, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza oraz egzemplarz starodruku z początków XIX wieku.
Druga część lekcji miała formę aktywizującą. Uczniowie w grupach wypełniali karty pracy, które były podsumowaniem a zarazem stanowiły “mini-sprawdzian” z poznanych treści. Po wykonaniu zadania uczniowie wspólnie z nauczycielem zweryfikowali poprawność wykonanych zadań.
Lekcja przebiegła w miłej atmosferze. Na twarzach uczniów widać było żywe zainteresowanie omawianą tematyką i zaangażowanie podczas części aktywizującej.
Środowa lekcja była obserwowana przez kierownika Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji p. Edytę Grabowską. Brał w niej udział także dyrektor PBW w Kielcach p. Sylwester Kasprzyk.

Marcin Salamon

Robert Karpiński
Kierownik Filii w Pińczowie