Międzynarodowy Dzień Archiwów. Wystawa na kieleckim Rynku: “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II RP”

Międzynarodowy Dzień Archiwów. Wystawa na kieleckim Rynku: “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II RP”

9 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów.
Z tej okazji Archiwum Państwowe w Kielcach 9 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 zainaugurowało na kieleckim Rynku otwarcie wystawy “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”.

Na uroczyste otwarcie ekspozycji z wprowadzeniem kuratorskim zostali zaproszeni przedstawiciele władz województwa, dyrektorzy instytucji oświaty, nauki, kultury, wojska. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Pedagogiczną w Kielcach reprezentował dyrektor pan Sylwester Kasprzyk oraz bibliotekarki nauczycielki Elżbieta Woźniczka i Ewa Lewicka. Biblioteka od kilku lat współpracuje z kieleckim Archiwum Państwowym uczestnicząc w organizowanych przez AP wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego “Spotkaniach ze źródłem archiwalnym”.

Otwarcie wystawy zainaugurowała dyrektor Archiwum Państwowego
w Kielcach pani Wiesława Rutkowska. Następnie głos zabrała kurator wystawy pani dr hab. Anna Krochmal, która opowiedziała o genezie powstania przedsięwzięcia. Ekspozycja “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II RP” jest efektem projektu Archiwów Państwowych zainaugurowanego w 2019 roku pod nazwą Archiwa Rodzinne Niepodległej. Jego celem jest zwrócenie uwagi  na wartość rodzinnych pamiątek oraz połączenie historii prywatnych z historią narodową. Wystawa powstała w oparciu o materiały ze zbiorów rodzinnych, przekazane przez licznych darczyńców do zasobu Archiwów Państwowych w całej Polsce, w tym Kielczan. Obejmuje ona 5 głównych działów tematycznych, w których przedstawiono: przekrój narodowościowy i wyznaniowy oraz wielokulturowość rodzin Drugiej Rzeczypospolitej, ich zróżnicowany status społeczny od rodzin chłopskich po arystokrację, udział w obronie Niepodległej i walce o jej granice, życie codzienne w latach II RP oraz rolę kobiet w odrodzonym państwie. Projekt wystawy, przygotowany przez studio Podpunkt, nominowany został
do Polish Graphic Design Awards – konkursu na najlepsze polskie projekty komunikacji wizualnej.

Pani  dyrektor Wiesława Rutkowska poprosiła o zabranie głosu zaproszonych gości: pana Krzysztofa Słonia senatora RP, następnie pana Zbigniewa Koniusza wojewodę świętokrzyskiego. Pan senator Krzysztof Słoń złożył życzenia wszystkim archiwistom w dniu ich święta i podziękował za ich pracę i wkład w dokumentowaniu historii naszego regionu i kraju. Powiedział, m.in.

To jest też strażnik tożsamości, strażnik historii i niezbadane chyba źródło wiedzy i informacji dla wszystkich tych, którzy takich informacji poszukują. Często nie doceniamy roli Archiwów Państwowych, bo po prostu nie wiemy, czym się archiwiści zajmują, a między innymi ta wystawa nam to wszystko przybliża.

Pan wojewoda Zbigniew Koniusz w swojej wypowiedzi podkreślił,
iż dzięki kilkumiesięcznym staraniom  i determinacji pani dyrektor Wiesławy Rutkowskiej zapadła decyzja, że wystawa uświetni tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Archiwów w Kielcach.

Kończąc oficjalną część spotkania pani dyrektor Wiesława Rutkowska podziękowała za przybycie wszystkim gościom, swoim pracownikom
za współpracę i zaprosiła do korzystania z zasobów  kieleckiego archiwum, gdzie każdy użytkownik jest oczekiwany i mile widziany.

Ewa Lewicka
Elżbieta Woźniczka

 1. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 2. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 3. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 4. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 5. Elżbieta Woźniczka (bibliotekarka PBW w Kielcach) i Sylwester Kasprzyk (dyrektor PBW w Kielcach) oglądający ekspozycję
  Fot. E. Lewicka
 6. Elżbieta Woźniczka i Ewa Lewicka (bibliotekarki PBW w Kielcach) oglądające wystawę
  Fot. Sylwester Kasprzyk
 7. Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach) inauguruje otwarcie wystawy na kieleckim Rynku
  Fot. Ewa Lewicka
 8. Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach) inauguruje otwarcie wystawy na kieleckim Rynku
  Fot. Ewa Lewicka
 9. Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach) inauguruje otwarcie wystawy na kieleckim Rynku
  Fot. Ewa Lewicka
 10. Kurator wystawy dr hab. Anna Krochmal opowiada o wystawie
  Fot. Ewa Lewicka
 11. Senator RP Krzysztof Słoń podczas wystąpienia, po prawej stronie Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach), po lewej dr hab. Anna Krochmal (kustosz wystawy)
  Fot. Ewa Lewicka
 12. Zaproszeni goście, m.in. Sylwester Kasprzyk (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach)
  Fot. Ewa Lewicka
 13. Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz podczas wystąpienia, po prawej stronie Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach), po lewej dr hab. Anna Krochmal (kustosz wystawy)
  Fot. Ewa Lewicka
 14. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 15. Oglądający wystawę, od lewej: Anna Smorąg (zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach), Sylwester Kasprzyk (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach), Zbigniew Koniusz (wojewoda świętokrzyski)
  Fot. E. Lewicka
 16. Rozmowy przy oglądaniu wystawy, od lewej Sylwester Kasprzyk (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach), Zbigniew Koniusz (wojewoda świętokrzyski), Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach), tyłem Anna Smorąg (zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Kielcach)
  Fot. E. Lewicka
 17. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 18. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 19. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 20. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 21. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 22. Oglądający wystawę “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 23. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 24. Wystawa “Archiwa Rodzinne Niepodległej. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej”
  Fot. E. Lewicka
 25. Rozmowy po części oficjalnej – od lewej dr hab. Anna Krochmal (kustosz wystawy), Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach), Sylwester Kasprzyk (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach)
  Fot. E. Lewicka
 26. Rozmowy po części oficjalnej – od lewej Wiesława Rutkowska (dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach), Sylwester Kasprzyk (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach), dr hab. Anna Krochmal (kustosz wystawy)
  Fot. E. Lewicka