Noc Bibliotek

Noc Bibliotek

1 października 2022 r. w całej Polsce trwała VIII edycja Nocy Bibliotek pod hasłem „To się musi powieść”. Inicjatorem akcji było Centrum Edukacji Obywatelskiej, współorganizatorem Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wydarzeniu patronowała Biblioteka Narodowa. Celem akcji było propagowanie czytelnictwa oraz promocja bibliotek.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprosiła do wspólnych obchodów tegorocznej edycji Nocy Bibliotek obcojęzyczną młodzież, kształcącą się w naszym mieście. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17.00 przed Kościołem Świętego Wojciecha w Kielcach (miejscu najstarszych śladów osadnictwa na terenie miasta). W imieniu organizatora zgromadzonych przywitał Łukasz Kwiecień. Następnie uczestnicy z przewodnikiem Magdaleną Osełką – kierownikiem Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, udali się w kierunku siedziby Biblioteki przy ul. Jana Pawła II 5. W trakcie spaceru usłyszeli historię powstania naszego miasta oraz informacje o mijanych po drodze zabytkach, budynkach i mieszczących się w nich instytucjach. Trasa wiodła najstarszym miejskim duktem – ulicą Bodzentyńską do Rynku, następnie ulicą Małą, ulicą Henryka Sienkiewicza na plac Artystów, pod pomnik Dzika Kiełka. Uczestnicy poznali tam legendę o powstaniu Kielc, później przeszli ulicą Kapitulną do siedziby Biblioteki. Noc Bibliotek zainaugurował Sylwester Kasprzyk – Dyrektor PBW w Kielcach, który przywitał uczestników oraz przedstawił program wydarzenia. Spotkanie prowadziła Marta Boszczyk – kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego. Następnie Renata Bilska – Dyrektor Departamentu, Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego podkreśliła ogromne znaczenie książnicy w województwie oraz zachęciła do korzystania z jej usług. Zwróciła także uwagę na walory turystyczne województwa świętokrzyskiego. Piotr Kot – Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyjaśnił dlaczego warto wiązać swoją przyszłość z naszym regionem. Podczas Nocy Bibliotek Edyta Grabowska – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji, przedstawiła historię Biblioteki oraz historię budynku, w którym się mieści obecnie. Uwagę uczestników wydarzenia przykuła prezentacja najcenniejszych oraz najciekawszych zbiorów, w tym kolekcji starodruków przygotowana przez Łukasza Kwietnia – pracownika Czytelni. Pokazana została m.in. najstarsza książka w zbiorach Biblioteki – Biblia z 1577 r., będąca pierwszym katolickim przekładem Pisma Świętego na język polski. Kulminacyjnym punktem Nocy Bibliotek był niezwykły występ zespołu „Wonderland”, prowadzonego przez muzyka Radosława Suligę. W Wydziale Multimedialnym, gdzie można było zagrać w planszówkę oraz obejrzeć film „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”, dyżurowała Anna Knajder-Sowa. Zapisy do Biblioteki prowadziła do godziny 20.00 Ewa Lewicka, pracownik Wypożyczalni. Uczestnicy otrzymali upominki, które podarował Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Poczęstunek ufundowało Biuro Poselskie Posła Piotra Wawrzyka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Posła na Sejm RP. Noc Bibliotek zakończyła się zwiedzaniem Wzgórza Zamkowego. Wydarzeniu towarzyszyła akcja „Podziel się książką”. Partnerami tegorocznej edycji Nocy Bibliotek byli: Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Biuro Poselskie Posła Piotra Wawrzyka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Posła na Sejm RP, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Niepubliczna Bursa Szkolna w Kielcach. Fotorelację z wydarzenia wykonał Pan Robert Kardas.

Dziękujemy Partnerom za pomoc w realizacji wydarzenia oraz uczestnikom imprezy za przyjęcie naszego zaproszenia.

Sylwester Kasprzyk, Marta Boszczyk, Łukasz Kwiecień