Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

“Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.”
Jan Paweł II

Przedstawiciele Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach uczestniczyli w tegorocznych uroczystościach w Gminie Piekoszów z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Podczas uroczystości Dyrektor PBW w Kielcach Sylwester Kasprzyk wraz z Panią Kierownik Małgorzatą Pronobis złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w podziękowaniu wszystkim przodkom, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny 🇵🇱

Dziękujemy Wójtowi Gminy Piekoszów Zbigniewowi Piątkowi za zaproszenie.