Literaci w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Literaci w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

W dniu 17 listopada 2022 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się pierwsze w nowej kadencji zebranie Oddziału Związku Literatów Polskich w Kielcach. W zebraniu uczestniczyli : Anna Zielińska-Brudek – prezes oddziału, Bogusław Wiłkomirski- wiceprezes, Benedykt Kozieł – wiceprezes, Władysława Szproch – sekretarz, Irena Pażdzierz – skarbnik, Grzegorz Rak – członek zarządu. Inauguracyjne zebranie zarządu oddziału zaszczyciła swoją obecnością Pani Renata Bilska z-ca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W spotkaniu również uczestniczyli Sylwester Kasprzyk – dyrektor PBW w Kielcach i Jacek Sabat wicedyrektor.

Obecnie trwają prace adaptacyjne w pomieszczeniu, w którym w najbliższym czasie powstanie siedziba oddziału ZLP. Plany współpracy PBW w Kielcach ze Związkiem Literatów Polskich są bardzo ambitne co z pewnością zaowocuje licznymi inicjatywami i wspólnymi działaniami służącymi rozwojowi czytelnictwa, ale również rozbudzaniu wrażliwości, oraz szacunku do dokonań przede wszystkim świętokrzyskich literatów.

Z wyrazami szacunku
Jacek Sabat wicedyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk dyrektor PBW w Kielcach