Maraton lekcyjny

Maraton lekcyjny

Pracownicy opatowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie na lekcje biblioteczne w ostatnich dniach przeprowadzili szereg zajęć w szkołach powiatu opatowskiego.
W dniach 21-22 listopada zajęcia edukacyjne odbyły się w Szkole Podstawowej w Stodołach, zaś 23 listopada w Zespole Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Ożarowie. Pracownik Filii Radosław Sroczyński zrealizował szereg tematów, wśród których były między innymi: “Baśniowy świat”, “Akademia Pana Kleksa. Lektura i film”, “W pustyni i w puszczy. Lektura i film”, “Książka sposobem na nudę”, “Symbole narodowe”. Ponadto najmłodsi zostali zapoznani z historią książki na przestrzeni wieków. Z kolei kierownik biblioteki Marek Lis przybliżył uczniom klas I ożarowskiego Zespołu Szkół wydarzenia związane z odzyskaniem Niepodległości na ziemi Ożarowskiej. Warto podkreślić, że uczniowie wymienionych placówek chętnie i aktywnie brali udział w prowadzonych zajęciach. Serdecznie dziękujemy nauczycielom oraz Dyrektorom wspomnianych szkół za współpracę.

Radosław Sroczyński