XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej

XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej

Szanowni Państwo,zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w XXXII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej, który organizowany jest przez Samorządową Szkołę Podstawową im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach. W tegorocznej edycji pod hasłem „Obudź dzień… poezją” zachęcamy do opanowania pamięciowego utworów lub fragmentów utworów poetyckich o pozytywnym ładunku emocjonalnym.

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie zdalnej na trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Etap szkolny Konkursu odbędzie się od 13 do 20 lutego 2023 r., powiatowy od 27 lutego do 3 marca 2023 r., a wojewódzki od 13 do 17 marca 2023 r. Finał Konkursu odbędzie się 23 marca 2023 r. o godzinie 1100 w PBW w Kielcach.

LAUREATAMI Konkursu zostaną uczestnicy wojewódzkiego etapu: trzej uczniowie z klas 0-3, trzej uczniowie z klas 4-6 i trzej uczniowie z klas 7-8 wyłonieni przez Jury spośród finalistów konkursów powiatowych.

FINALISTAMI Konkursu zostaną zwycięzcy etapów powiatowych: jeden uczeń z klas 0-3 z każdego powiatu, jeden uczeń z klas 4-6 z każdego powiatu i jeden uczeń z klas 7-8 z każdego powiatu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.Organizatorzy podjęli starania, aby XXXII Wojewódzki Konkurs im. Wandy Łyczkowskiej został umieszczony, tak jak jego dwie poprzednie edycje, na kuratoryjnej liście konkursów wpisywanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

link do Regulaminuhttp://spostojow.szkolnastrona.pl/art,87,regulamin-xxxii…

Hanna Miernik
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Koordynatorzy konkursu:
Marta Boszczyk, Łukasz KwiecieńWydział
Informacyjno-Bibliograficzny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Monika Wojteczek
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie