160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

[…] Ostanie z wielkich polskich powstań narodowych skierowane przeciwko Rosji, trwające od 22 stycznia 1863 roku do połowy 1864. Toczone na ziemiach objętych zaborem rosyjskim, a więc w Królestwie Polskim, Litwie, Białorusi i części Ukrainy. […]

W 2023 roku przypada 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach przygotowała wystawę, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat tego zrywu niepodległościowego.
Wystawę będzie można oglądać w dniach 23 styczeń – 28 luty 2023 roku w holu PBW w Kielcach.
Wystawę przygotowali: Edyta Smolińska, Małgorzata Pronobis, Gracjan Bazyl, Robert Kardas.

Serdecznie zapraszamy!!!

Edyta Smolińska
Robert Kardas

Dziękujemy Państwu za przygotowanie wystawy.

Jacek Sabat Wicedyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk Dyrektor PBW w Kielcach