Wernisaż wystawy „I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982-1983)”

Wernisaż wystawy „I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982-1983)”

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Włosowicz,

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Sylwester Kasprzyk,

Przewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” Tadeusz Antkowiak

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić na uroczyste otwarcie wernisażu wystawy

„I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce (1982-1983)”. Otwarcie ekspozycji odbędzie się 13 marca 2023 roku o godzinie 13.00

w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 5.

W czasie uroczystości prelekcje wygłoszą: dr Marzena Grosicka z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach „Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w okresie stanu wojennego 1981-1983”, Andrzej Adamczyk – Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy 1982” „Formy represji wobec opozycjonistów po 1981 roku”.

Wystawa została przygotowana przez dr Kamilę Churską-Wołoszczak, dr Katarzynę Maniewską oraz Piotra Wiejaka – pracowników Delegatury IPN w Bydgoszczy i wpisuje się w obchody 40.lecia utworzenia Wojskowych Obozów Internowania w Polsce.

W Wojskowych Obozach Internowania władze komunistyczne od 5.11.1982 roku do 3.02.1983 roku, pod pozorem ćwiczeń wojskowych, pozbawiły wolności 1711 osób – członków zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność” oraz opozycjonistów zaangażowanych w walkę z komunistyczną dyktaturą, w tym z Kielc i okolicy 60 osób. Ośrodki zostały utworzone w trzynastu jednostkach na terenie funkcjonujących wówczas trzech Okręgów Wojskowych – pomorskiego, śląskiego i warszawskiego. W dziesięciu obozach internowano rezerwistów, natomiast w trzech pozostałych – żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Internowania pod pozorem „ćwiczeń wojskowych” służyły izolacji najbardziej niepokornych opozycjonistów, którzy mogli zainicjować lub włączyć się w akcję protestacyjną przeciwko uchwalonej w październiku 1982 r. ustawie o związkach zawodowych, delegalizującej NSZZ „Solidarność” oraz przekreślającej szanse na reaktywację związku.

Ekspozycja składa się z 12 paneli. Jej podstawowym celem jest przywrócenie do społecznej pamięci wiedzy i historii o Wojskowych Obozach Internowania.

Wystawa będzie prezentowana w siedzibie głównej Biblioteki oraz w filiach powiatowych:

§ 8-16 marca 2023 r. – PBW w Kielcach, ul. Jana Pawła II nr 5 w Kielcach,

§ 20-23 marca 2023 r. – Filia PBW w Busku-Zdroju, ul. Armii Krajowej 19,

§ 27-30 marca 2023 r. – Filia PBW w Pińczowie, ul. Nowy Świat 3,

§ 3-6 kwietnia 2023 r. – Filia PBW w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 29,

§ 11-17 kwietnia 2023 r. – Filia PBW w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 37,

§ 19-26 kwietnia 2023 r. – Filia PBW we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10,

§ 28 kwietnia-5 maja 2023 r. – Filia PBW w Końskich, ul. Zamkowa 5.

„I nazywali to Wojskiem Polskim…! Wojskowe Obozy Internowania w Polsce(1982-1983) panele wystawy: https://ipn.gov.pl/download/1/639802/WystawaWOI.pdf

Inteligentna forma internowania https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/inteligentna-forma-inte

Relacje w mediach

„Podeptana godność. Wojskowe oddziały internowania 1982-1983” https://szczecin.tvp.pl/64550210/podeptana-godnosc-wojskowe-oddzialy-internowania-1982-1983

“Inteligentna forma internowania” – wojsko przeciwko opozycjonistom PRL-u https://trojka.polskieradio.pl/artykul/3086036

Serdecznie zapraszamy