Czytanie daje siłę. Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych – zaproszenie

Czytanie daje siłę.  Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych – zaproszenie

Szanowni Państwo, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Filia w Staszowie zaprasza na szkolenie dla nauczycieli-bibliotekarzy
w ramach Sieci współpracy i samokształcenia.
Temat szkolenia: “Czytanie daje siłę. Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych.”

Zapraszamy
Dyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk

Wicedyrektor PBW w Kielcach
Jacek Sabat

Kierownik Filii Monika Stemplewska