Finał XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

Finał XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej – wyniki etapu wojewódzkiego

Szanowni Nauczyciele! Drodzy Uczniowie!

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej pod hasłem „Obudź dzień… poezją”.

Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej został umieszczony Zarządzeniem nr 17/2023 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 roku w Wykazie konkursów, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

https://kuratorium.kielce.pl/wp-content/uploads/2023/02/zarzadzenie-nr-17.20223-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf

W XXXII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej wzięło udział 450 recytatorów ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego z 14 powiatów i 49 szkół.

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 36 recytatorów.

Jury etapu wojewódzkiego w składzie: Jacek Włosowicz Senator RP; Renata Bilska – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego; Mariusz Kosmalski-Skowerski – muzyk, aktor, animator kultury, twórca Szkoły Wrażliwości w Kapkazach; Andrzej Pieczyński – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny, pedagog; Paweł Sablik – dramaturg, reżyser, performer, wykładowca; dramaturg Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, po obejrzeniu 36 filmów z nagraniami recytacji utworów poezji o pozytywnym ładunku emocjonalnym, wyłoniło Laureatów XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej.

Lista Laureatów

Kategoria: KLASY 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Marcelina Piróg (Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 r. w Małogoszczu – powiat jędrzejowski);
 • Emilia Domagała (Szkoła Podstawowa w Gackach – powiat pińczowski);
 • Martyna Baran (Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie – powiat opatowski).

Kategoria: KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Łucja Dziułka (Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim – powiat ostrowiecki);
 • Bartosz Antoniak (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie – powiat skarżyski);
 • Oliwier Kaczmarski (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu – powiat sandomierski);

Kategoria: KLASY VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Amelia Obara (Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej – powiat skarżyski);
 • Adam Miś (Katolicki Zespół Edukacyjny im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – powiat ostrowiecki);
 • Milena Przygoda (Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach – miasto Kielce);

Lista Finalistów:

Kategoria: KLASY 0-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Eliza Marchut (Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Kielcach – miasto Kielce );
 • Antoni Kubicki (Szkoła Podstawowa nr 4 Pułku Piechoty Legionów AK w Kostomłotach Drugich – powiat kielecki);
 • Natalia Skowron (Szkoła Podstawowa w Jarząbkach – powiat buski);
 • Wiktor Bednarczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
  w Rudzie Malenieckiej – powiat konecki);
 • Natalia Bocian (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim – powiat ostrowiecki);
 • Ksawier Misiopecki (Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej
  w Ostojowie – powiat skarżyski);
 • Layla Żabska (Społeczna Szkoła Podstawowa w Starachowicach – powiat starachowicki);
 • Karolina Kowalczyk (Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie – powiat włoszczowski).

Kategoria: KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Krzysztof Ciślak (Szkoła Podstawowa nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach) miasto Kielce;
 • Gabriela Mularczyk (Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
  w Piekoszowie – powiat kielecki);
 • Amelia Trelińska (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Busku Zdroju – powiat buski);
 • Amelia Zielińska (Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej – powiat kazimierski);
 • Patrycja Kulczykowska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej – powiat konecki);
 • Ilona Szczecina (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku) – powiat opatowski);
 • Nikola Tracz (Szkoła Podstawowa w Gackach – powiat pińczowski);
 • Elżbieta Bujnowska (Społeczna Szkoła Podstawowa w Starachowicach – powiat starachowicki);
 • Emilia Juda (Publiczna Szkoła i Przedszkole w Jurkowicach – powiat staszowski);
 • Laura Rydzek (Szkoła Podstawowa w Koniecznie – powiat włoszczowski)

Kategoria: KLASY VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 • Natalia Salwa (Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie – powiat kielecki);
 • Maksymilian Tabiszewski (Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach – powiat buski);
 • Maja Malec (Zespół Placówek Oświatowych w Korytnicy – powiat jędrzejowski);
 • Julia Gałka (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bidzinach – powiat opatowski);
 • Miłosz Lniany (Szkoła Podstawowa nr 1 w Pińczowie – powiat pińczowski);
 • Zuzanna Krasoń (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie – powiat sandomierski);
 • Wiktoria Mergalska (Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach – powiat starachowicki);
 • Maja Ragajsin (Zespół Placówek Oświatowych. Publiczna Szkoła i Przedszkole w Jurkowicach – powiat staszowski);
 • Martyna Walasek (Zespół Placówek Oświatowych w Moskorzewie – powiat włoszczowski).

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do udział w Konkursie.

Dziękujemy także jurorom: panu Jackowi Włosowiczowi, pani Renacie Bilskiej, panu Mariuszowi Kosmalskiemu-Skowerskiemu, panu Andrzejowi Pieczyńskiemu oraz panu Pawłowi Sablikowi. Jesteśmy wdzięczni, że zechcieli Państwo wyrazić swoje zdanie o młodzieńczych interpretacjach utworów poetyckich o pozytywnym ładunku emocjonalnym.

Nagrody w Konkursie ufundowali: Senator RP Jacek Włosowicz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów, Dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Dyrektor Teatru Lalki i Aktora „Kubuś“ im. Stefana Karskiego w Kielcach; Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Laureatom i Finalistom serdecznie gratulujemy!

Nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktycznej.

Hanna Miernik
Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie

Sylwester Kasprzyk
Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Koordynatorzy Konkursu:
Marta Boszczyk, Łukasz Kwiecień
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Monika Wojteczek
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie