Fotorelacja z finału XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

Fotorelacja z finału XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej

Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów.

XXXII Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej został umieszczony Zarządzeniem nr 17/2023 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 roku w Wykazie konkursów, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023.

W XXXII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej wzięło udział 450 recytatorów ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego z 14 powiatów i 49 szkół.

Fot. Robert Kardas