Wartości w życiu dziecka

Wartości w życiu dziecka

Szacunek i tolerancja to fundament poprawnych relacji między ludźmi. Wielkie słowa, ale czy potrafimy obrócić je w czyny? O tym rozmawialiśmy z uczniami klasy 2 z PSP nr 9 w Ostrowcu Św., wspólnie zastanawiając się co oznaczają te słowa.

W trakcie zajęć określiliśmy swój nastrój, rozmawialiśmy co lubimy najbardziej robić a także czy różnimy się od naszych przyjaciół. Ustaliliśmy, że każdy ma prawo do bycia sobą, do własnych poglądów i opinii, własnych uczuć i wyrażania siebie. Na szacunek zasługuje każdy i każdemu należy go okazywać. Brak przestrzegania tych wartości to prosta droga do agresji, nienawiści, dyskryminacji, konfliktów i przemocy.

Wspólnie rozwiązaliśmy quiz “Czy mam poszanowanie dla innych?”, stworzyliśmy także zbiór wyrazów kojarzących się z tolerancją. Jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że wszyscy oczekujemy szacunku, akceptacji i zrozumienia a złota reguła: “Traktuj innych tak, jak chcesz aby ciebie traktowali”, stanie się naszym mottem.

Małgorzata Szurek

Dziękujemy Pani Małgorzacie Szurek za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

Barbara Pawelec Kierownik Filii
Jacek Sabat Wicedyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk Dyrektor PBW w Kielcach