Dwie lekcje dla uczniów SP nr 1 w Pińczowie

Dwie lekcje dla uczniów SP nr 1 w Pińczowie

W dniu 14 marca nauczyciel Robert Karpiński przeprowadził dwie lekcje dla klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie na temat powstania styczniowego. Zostały one zorganizowane w ramach przygotowania do powiatowego konkursu historyczno-czytelniczego oraz projektu edukacyjnego Biura Niepodległa “Bitwy i potyczki Powstania Styczniowego na Ponidziu. Szlak bojowy rotmistrza Jana Newlina Mazarakiego”. Projekt jest realizowany przy współpracy z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Pińczowie. Prowadzący oparł swoją wypowiedź o prezentację przygotowaną wspólnie z nauczycielem historii Marcinem Salamonem. Rozpoczął od przedstawienia sytuacji międzynarodowej, organizacji niepodległościowych i przyczyn wybuchu powstania. Następnie zapoznał uczniów z przebiegiem działań zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem bitew i potyczek na obszarze województwa świętokrzyskiego, zwłaszcza Ponidzia oraz postaci dyktatorów powstania i cudzoziemców biorących udział w tym zrywie. W dalszej części lekcji nauczyciel opowiedział uczniom o uzbrojeniu i umundurowaniu walczących oraz kobietach, które wzięły aktywny udział w działaniach powstańczych. Całość zakończyły dwie ciekawostki dotyczące św. brata Alberta, który walczył m. in pod Grochowiskami i o pieśni religijnej Boże coś Polskę, której pierwotna wersja powstała na cześć cara Aleksandra I.

Robert Karpiński

Dziękujemy Panu Robertowi Karpińskiemu za zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji.

Jacek Sabat Wicedyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk Dyrektor PBW w Kielcach