Wystawa „Oblicza Korfantego w 150. rocznicę urodzin”

Wystawa „Oblicza Korfantego w 150. rocznicę urodzin”

26 kwietnia 2023 roku w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się otwarcie wystawy „Oblicza Korfantego w 150. rocznicę urodzin (1873-1939)”. Uroczystość wpisuje się w obchody, ogłoszonego przez Sejm RP roku 2023, Rokiem Wojciecha Korfantego.

Wystawa została przygotowana przez Sławomira Stanowskiego – pracownika Działu Historii Muzeum Historii Katowic w 150. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego. Ekspozycja składa się z 13 plansz, przedstawia drogę życiową oraz działalność polityczną i społeczną wybitnego Ślązaka, współtwórcy odrodzenia II Rzeczpospolitej.

Wydarzeniu towarzyszy wystawa ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach „Wojciech Korfanty – wybitny syn ziemi śląskiej, jeden z ojców polskiej niepodległości”, która ukazuje udział dyktatora III powstania śląskiego w procesie odbudowy państwa polskiego, jego sylwetkę na tle ówczesnej sceny politycznej oraz aktywność prasowo–wydawniczą.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy wykład „Wojciech Korfanty – życie i działalność” wygłosiła Iwona Grabczak – kustosz z Działu Edukacji i Promocji Muzeum Historii Kielc. Przedstawiła historię życia oraz działalności polityczno-wydawniczej Korfantego i uzupełniła swoją prelekcję prezentacją multimedialną.

W wernisażu wystawy udział wzięli: uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, nauczyciel Monika Sikora, uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, opiekunowie Katarzyna Stanik, Zbigniew Błoński, Agata Jedynak oraz uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 wraz z opiekunem Wojciechem Boroniem.

Na zakończenie Dyrektor PBW w Kielcach podziękował koordynatorom i współorganizatorom za zaangażowanie w otwarcie wernisażu wystawy oraz udział w wydarzeniu. Zaprosił do obejrzenia ekspozycji, która będzie prezentowana w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach od 26 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 roku.

Sylwester Kasprzyk Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

Koordynatorzy:

Marta Boszczyk Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego

Łukasz Kwiecień Zastępca Kierownika Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego

Anna Curyłło nauczyciel-bibliotekarz Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Marta Trela nauczyciel-bibliotekarz Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Krystian Mucha nauczyciel-bibliotekarz Filia PBW w Kazimierzy Wielkiej