Uroczyste otwarcie siedziby Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich w PBW w Kielcach

Uroczyste otwarcie siedziby Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich w PBW w Kielcach

Otwarcie nowej siedziby Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach

5 maja 2023 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach miało miejsce uroczyste otwarcie siedziby kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Spadkobiercy tradycji Związku Zawodowego Literatów Polskich, założonego z inicjatywy Stefana Żeromskiego 14 maja 1920 r. w Warszawie – członkowie kieleckiego Oddziału ZLP, po 38 latach znaleźli przystań w murach szkolnych jednego z największych, polskich pisarzy. W dzisiejszy budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach nową siedzibę kieleckich literatów, udekorowaną książkami autorstwa świętokrzyskich poetów i prozaików, nagrodami i pamiątkami twórców, poświęcił Biskup Diecezji Kieleckiej ksiądz dr Marian Florczyk. Jego Ekscelencja powiedział, że chciałby, aby to miejsce było ważne nie tylko dla literatów, ale także dla społeczeństwa kieleckiego. Anna Zielińska-Brudek, prezes Związku Literatów Polskich Oddział Kielce stwierdziła, że otwarcie nowej siedziby to symboliczne rozpoczęcie nowego rozdziału w działalności kieleckiego Oddziału ZLP. Podkreśliła, że związek musi prężnie działać i prezentować twórczość literacką w różnych miejscach. Podziękowała Sylwestrowi Kasprzykowi, Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach za to, że „otworzył kieleckim literatom drzwi do marzeń”. Dyrektor PBW w Kielcach wyraził nadzieję na owocną współpracę, której efekty odczują przede wszystkim mieszkańcy regionu świętokrzyskiego. Dyrektor Biblioteki oraz Prezes ZLP O/Kielce przekazali wyrazy wdzięczności Andrzejowi Bętkowskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego za jego wkład w urzeczywistnienie idei posiadania lokum przez świętokrzyskich twórców literackich. Renata Bilska, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego złożyła serdeczne gratulacje organizatorom uroczystości Annie Zielińskiej -Brudek, Prezes kieleckiego Oddziału ZLP oraz Sylwestrowi Kasprzykowi, Dyrektorowi PBW w Kielcach z powodu zawarcia dokumentu porozumienia o współpracy dla dobra instytucji, którymi kierują.

Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością liczne grono znamienitych gości, wśród których znaleźli się byli i obecni przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, oświatowych, reprezentanci instytucji kultury i nauki, ludzie pióra – literaci oraz dziennikarze. Spotkanie w którym udział wzięło 90 osób poprowadził prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski, członek Zarządu Głównego ZLP w Warszawie, wiceprezes kieleckiego Oddziału ZLP.

W spotkaniu udział wzięli: Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Wojciech Lubawski – Prezydent Kielc, Henryk Milcarz – Prezes Wodociągów Kieleckich, Jerzy Chrobot – Przewodniczący Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Kielcach, Prezes Radia Kielce, dr Marek Maciągowski – Dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gąbrowicza w Kielcach, Magdalena Fogiel-Litwinek – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, Zyta Trych – Prezes Towarzystwa Sztuk Pięknych Oddział Kielce, Joanna Kowalska – Zastępca Dyrektora Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego w Kielcach, Agnieszka Soboń – kierownik Działu Promocji, Współpracy z Zagranicą w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Pilcha w Kielcach, Beata Ryń – Dyrektor Marketingu i Promocji Muzeum Wsi Kieleckiej, Teresa i Mirosław Bielińscy reprezentujący Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT, Robert Biernacki – Ambasador Kultury, Przedstawiciele Klubu Literackiego „ASPEKT”, prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski – członek Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich w Warszawie, Wiceprezes Oddziału Kieleckiego ZLP, Benedykt Kozieł – Wiceprezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach, Władysława Szproch – Sekretarz Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach, Irena Paździerz – Skarbnik Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach, Grzegorz Rak – Członek Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Kielcach, Jan Chruściński – zasłużony literat, twórcy z koła „Literackie światło młodych”, a także ludzie

pióra – literaci, skupieni wokół Związku Literatów Polskich – Oddział Kielce i Zarządu Głównego ZLP w Warszawie, przedstawiciele mediów.

Wydarzeniu towarzyszył bogaty program artystyczny. „Nic dwa razy się nie zdarza” – wiersz Wisławy Szymborskiej, dedykowany Andrzejowi Bętkowskiemu – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, w podziękowaniu za wsparcie okazane ludziom pióra zaprezentowali Magdalena Surma i Roch Dobrowolski. Duet wykonał także utwór „Pielgrzym Odzyskany”, pamięci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”, do którego słowa napisała Anna Zielińska-Brudek, z dedykacją dla Sylwestra Kasprzyka Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach na okoliczność planowanych w przyszłym roku uroczystości nadania Bibliotece imienia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Daruj życie Ukrainie”, utwór poetycki autorstwa Anny Zielińskiej-Brudek, zaśpiewali uczniowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, należący do zespołu „Stokrotki”, pochodzący z Ukrainy . Podczas uroczystości swoje wiersze deklamowali świętokrzyscy literaci, m.in. Benedykt Kozieł, Władysława Szproch, Zofia Walas o nowym imieniu Boguwola, Elżbieta Jach, Kazimiera Szczykutowicz, Jan Chruśliński, Romuald Bielanda oraz twórcy z koła „Literackie światło młodych” – Norbert Sierpień i Martyna Śmiech. Spotkanie zakończyło się gremialnym wykonaniem utworu Anny Błachuckiej „Żyją sobie literaci”.

Nawiązana współpraca ze ZLP pozwoli na poszerzenie oferty kulturalno-oświatowej biblioteki skierowanej do mieszkańców naszego regionu, owocując być może poszerzeniem horyzontów czytelniczych.

Sylwester Kasprzyk – Dyrektor PBW w Kielcach
Edyta Smolińska
Robert Kardas