“O zdrowiu w bibliotece” – szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy

“O zdrowiu w bibliotece” – szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy

Dnia 22 maja w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, Filia w Kazimierzy Wielkiej w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych odbyło się szkolenie “O zdrowiu w bibliotece” skierowane do pracowników bibliotek z powiatu kazimierskiego. Szkolenie przeprowadziły pani Aldona Pejas i pani Magdalena Pietraszkiewicz, specjalistki od spraw bibliotekoznawstwa ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Tematyka kursu obejmowała szeroko pojęty dobrostan fizyczny i psychiczny w placówkach oświatowych, promocję zdrowia, zdrowe odżywianie, a także przekrój literatury i zasobów internetowych poświęcony tym zagadnieniom. 

Mariola Majchrowska

Dziękujemy za zorganizowanie szkolenia.

Jacek Sabat Wicedyrektor PBW w Kielcach
Sylwester Kasprzyk Dyrektor PBW w Kielcach